hemelbol met komeetbaam
Via cometae - baan van de komeet
Cornelius Gemma: komeet, november 1577.
komeet, nov. 1577
De komeet is boven de maan. De hemel is dus niet perfect.*)
 (De prodigiosa specie, Antw. 1578) 

Rosetta laat nu zien dat een komeet ook niet perfect is.

komeet, gezien met Rosetta
Foto 10 dec. 2014.
komeet en sterrenbeelden

Baan bij Waterman en Arend, Dolfijn en Veulen.
Links onder het hoofd van Pegasus.


2015

Gelukkig Nieuwjaar

Ad en Cathie
Davidse - Schrier

    *)  Een komeet boven de maan was in strijd met de theorie van de 'hemelse sferen' (zie Celestial spheres): volgens Aristoteles was de hemel onveranderlijk, alleen het ondermaanse kende 'generatie en corruptie' (zie hier zijn redenering, in het Engels).
Komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko heeft inderdaad een vreemde vorm (zie ook 'Cliffs'). Hij nadert nu de zon, met Rosetta eromheen draaiend.
De lander Philae wordt misschien weer wakker.
13 augustus 2015 is de komeet het dichtst bij de zon; helaas wordt hij niet zichtbaar met het blote oog.
Er wordt nu goed gelet op kometen en andere hemellichamen die kunnen botsen met de aarde. Dat blijkt wel uit een waarneming in 2007 van een 'planetoïde' die op de aarde afkwam. Het bleek Rosetta te zijn (gelanceerd in 2004) die driemaal weer langs de aarde moest om genoeg snelheid te krijgen.

drukkersmerk Plantijn: Labore et Constantia Het boek van Cornelius Gemma werd uitgeven door Christoffel Plantijn. Zijn drukkersmerk (zie rechts) heeft de spreuk: "Labore et constantia", door arbeid en standvastigheid, oftewel: hard werken en doorzetten.

Cornelius Gemma was zoon van Gemma Frisius. Portretten van beiden staan in Illustrium Galliae Belgicae scriptorum icones (Antw. 1608), als nr. 33 en 34.
De bijbehorende 'elogia' verschenen in 1609: p. 96-97.
komeetbaan volgens Tycho Brahe Tycho Brahe tekende de baan van de komeet van 1577 als een cirkel om de zon (die nog wel om de aarde draait, met Mercurius en Venus).
De figuur staat op p. 191 van De mundi aetherei recentioribus phaenomenis liber secundus (Uran. 1588).

Gedeelten met vertaling in het Engels zijn hier te vinden.
Cornelius Gemma wordt genoemd op p. 131-134.2014 | adcs | 2016