Home | Woordenweb
Verantwoording

Idee

Dit Woordenweb ontstond uit het idee:
  • moeilijke woorden zijn makkelijker te onthouden als ze met elkaar in verband staan.

"Inductie betekent inbrenging, denk maar aan conducteur, productie, viaduct, ... ".
Een natuurkunde-docent maakte vaak dit soort opmerkingen, erbij denkend: "hier is meer mee te doen!". Na vele jaren van onderwijzen kreeg hij (als ex-) opeens veel tijd, en hij maakte er een studieproject van. Geholpen door zijn vrouw (ex-docente Frans) kwam hij tot dit resultaat.

Zo'n 4000 woorden staan gegroepeerd rondom ± 500 Latijnse en Griekse "stammen". Naast Nederlandse zijn er Engelse en Franse woorden.
Er valt nog veel aan toe te voegen! En vast ook te verbeteren.


Inspiratie

De vreugde van het ontdekken van verbanden speelde een grote rol. Met name in het onvolprezen vreemde woordenboek:

Vreemde-Woordenboek, van A. Kolsteren (Spectrum, 1967)
(1e druk: 1955, herzien: 1987, en 1994 door Ewoud Sanders)

Nog steeds geldt wat de samensteller in zijn Woord Vooraf zei (met weinig vreemde woorden):

"dat het in Nederland een soort mode is ... een stortvloed van vreemde termen te gebruiken, ook wanneer goede en duidelijke Nederlandse woorden beschikbaar zijn.
...
Vele vreemde woorden zijn, mits op de juiste wijze gebruikt, onvervangbare werktuigen
...
een vakman die de eigen termen van zijn vak zou omzetten in Nederlandse omschrijvingen, zou veelal onverstaanbaar worden
...
Zij die zich trachten te bekwamen in vreemde talen, kunnen hier veel vinden wat hen van dienst is om hun woorden-begrip te ontplooien.
...
gebrek aan plaatsruimte ... geen encyclopedie .

Gebrek aan plaatsruimte zal er niet zijn in de digitale wereld, op de harde schijf. Wel gebrek aan tijd. En: lezen van een scherm is niet lang prettig. In dit Woordenweb staat er meestal maar één betekenis van een woord. Voorbeelden en omschrijvingen ontbreken bijna geheel.


Bronnen

Behalve het genoemde Vreemde-Woordenboek:

Aula Latijns Woordenboek (Spectrum, 1966)
Aula Grieks Woordenboek ( ,, , ,, )
Pocket Oxford Dictionary (Oxford Clarendon, 1969)
Le Petit Robert (Le Robert, 1986)
Chambers Dictionary of Science and Technology (Edinburgh, 1978)
Sesam - Atlas van de fysiologie / anatomie (Bosch & Keuning, 1981/86)
Internet Woordenboek (Sybex, 1997)

Veel interessante informatie in:

A. Sizoo - Ook U spreekt Grieks en Latijn (Kok, 1961)
Nicoline van der Sijs - Leenwoordenboek (Sdu/Standaard, 1996)
Jan Verheggen - Heureka, Griekse cultuur in Nederlandse woorden (Contact, 1996)
Nicoline van der Sijs en Jaap Engelsman - Nota Bene (Sdu, 2000)

Een meer wetenschappelijk verantwoorde lijst:

Danielle de Clercq, Etymons grecs et latins du vocabulaire scientifique français (pdf, gevonden dec. 2006)

Voor Latijn en Grieks:

OUDHEID.NL

Digitaal:

Euroglot (Linguistic Systems, Nijmegen, 1995)

www.vandale.nl/

www.techweb.com/encyclopedia

www.latijnnederlands.nl/ woordenboek

www.perseus.tufts.edu , met o.a. Latin Dictionary

archimedes.fas.harvard.edu/pollux/ , woordenboeken

www.etymologiebank.nl

Vreemde-woordentolk (1865) Jacob Kramers Jz.

WNT, Woordenboek der Nederlandsche Taal
    (zoek bij Google met: "woord" WNT).

WikiWoordenboek


Tot slot: dit Woordenweb was er niet gekomen zonder Macintosh en Netscape.Ad Davidse, april 2000.
Laatst gewijzigd: juni 2001; gegevens hierboven: nov. '07; opmaak: april '08.
Toegevoegd: sedere en texere (nov. '10), claudere (31 okt. '12).
Mobielvriendelijker gemaakt: sept. '15.Home | Woordenweb | Introductie