Home I'M LOST! Experimentenpad Back Next

Voor- en nadelen van versnellers

welke?
Het grote voordeel van een cirkelvormige deeltjesversneller boven een rechtlijnige is: de deeltjes kunnen heel veel keren rond gaan en steeds maar weer duwtjes krijgen. Zo'n synchrotron kan deeltjes leveren met een zeer hoge energie, zonder ontzettend lang te zijn.

Deeltjes en hun anti-deeltjes kunnen elk in hun eigen bundel in tegengestelde richting gaan, en met dezelfde magneten afgebogen worden. Het grote aantal rondwentelingen betekent ook een rijkdom aan kansen op een botsing op de kruispunten van de bundels.

Aan de andere kant: een lineaire versneller is veel makkelijker te bouwen dan een cirkelvormige: de vele grote magneten voor de afbuiging in een cirkel zijn niet nodig.

Cirkelvormige versnellers moeten wel een heel grote straal hebben (CERN: 4 km) om deeltjes een zeer hoge energie te geven. De bouw kost dus heel veel geld.

gamma Als een geladen deeltje wordt versneld zal het elektromagnetische straling uitzenden, dus energie verliezen. Het verlies is bij hoge energie groter bij cirkelvormige versnelling dan bij rechtlijnige versnelling.

Het stralingsverlies is veel ernstiger bij het versnellen van elektronen, die een kleine massa hebben, dan voor protonen. Elektronen en hun anti-deeltjes, positronen, kun je alleen een hoge energie geven met een lineaire versneller of een cirkelvormige met heel grote straal.

(Kleinere synchrotons worden ook juist gebruikt als intense bron van röntgen-straling.)Next Back Vraag: Kan een voorwerp een versnelling hebben terwijl het even snel blijft gaan?