Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

De schaal van het atoom

Een atoom is wel heel klein, maar de kern is nog tienduizend keer zo klein.

We weten niet precies hoe klein de quarks en de elektronen zijn, maar zeker nog weer tienduizend keer zo klein. Misschien zijn ze echt puntvormig.

kleiner en kleiner
Het is ook mogelijk dat quarks en elektronen uiteindelijk toch niet fundamenteel zullen blijken te zijn, maar opgebouwd uit andere deeltjes (zal dit dan nooit ophouden?).

We blijven zoeken ...


Back Next