Home

Bronnen en verantwoording

I'M LOST!

Bronnen en literatuur

  In het Nederlands:
    In het Engels:


Verantwoording

Als natuurkundedocent ontdekte ik 'The Particle Adventure' niet lang na het begin van mijn verkenningen op het web. Wat me aansprak, naast het onderwerp, was de verdeling in korte pagina's, met steeds maar één informatie-item. Een geïnteresseerde kan op deze manier argeloos klikkend diep in een moeilijk onderwerp getrokken worden. Voordat de school op het internet was aangesloten zette ik het 'avontuur' op enkele oude Macintosh-computers in een studieruimte naast het lokaal. Maar een vreemde taal blijft een drempel, ook voor wie er aan gewend is, en gebruik in de natuurkundeles bleef uit.

Als gepensioneerde vond ik de tijd en de motivatie die nodig zijn voor deze vertaalklus (zo natuurkunde studeren is heel anders dan toen, in de zestiger jaren). Intussen was de vorm van 'The Particle Adventure' op de home site gemoderniseerd, en zo veranderd dat mijn Macintosh uit 1993 moeite heeft met alle eisen van Javascript en Flash. Het geciseleerde uiterlijk botste met het oorspronkelijke enthousiasme dat de plaatjes en grapjes uit de versie van 1996 kenmerkt (die is nog te zien in de Franse vertaling). Liever geen nieuwe computer, en wel een Nederlandse versie die ook met oude apparatuur goed oogt. Aan de opmaak viel wel wat te verbeteren, en knutselen met HTML-tekst vind ik wel leuk, zeker als je direct op je fouten gewezen wordt (door de mooie kleine Mac-browser iCab).

Wel moet ik bekennen dat 'vertalen' niet al te letterlijk genomen moet worden. Vaak leek me hervertellen en soms wat veranderen, weglaten en toevoegen beter. Wel 'naar eer en geweten' met respect voor de bedoelingen van de makers.

Voor de ontstaansgeschiedenis van 'The Particle Adventure' zie: Credits (1996).
Toestemming voor deze publicatie werd verleend door Michael Barnett (Berkeley).

< Ad Davidse, april / september 2001. Bewerking: aug. '04 (met dezelfde computer).
Later: juli '06 (Mac-mini met groot scherm, wat een verschil!); okt. '08; feb. '10 (op de home site zijn plaatjes en tekst nu mooi consistent), juli '13, maart '15, okt. '15 (mobiel-vriendelijk gemaakt).

NB: de inhoud wordt niet consequent aangepast aan de nieuwste gegevens. Gelukkig is er nu Wikipedia.Home