Annihilatie van charm en anticharm

eta-c geeft pi+. K0, K-

Het charm-quark en het anticharm-quark in een eta-c (èta-c)-meson annihileren tot een pion (pi) en twee kaonen.
stap 1, 2, 3, 4
  1. Charm-quark en anticharm-quark gaan op elkaar af ...
  2. ... annihileren ...
  3. ...tot virtuele gluonen.
  4. Een strange-quark en een antistrange-quark komen tevoorschijn uit de wolk van gluonen.
5-7
  1. Terwijl de quarks uiteen bewegen ontwikkelt zich een kleur-krachtveld er tussen.
  2. De energie in het veld neemt toe als de quarks verder uit elkaar gaan, totdat er genoeg energie is voor een up-quark en een up-antiquark.
  3. Up-quark en antistrange-quark beginnen uiteen te gaan.
8-10
  1. Er is voldoende energie in het kleur-krachtveld tussen up-quark en antistrange-quark om nog een quark-antiquarkpaar te produceren (down en antidown).
  2. Anti-up en strange scheiden zich af in een kleur-neutraal meson (een kaon).
  3. Alle quarks hebben kleur-neutrale paren gevormd: up met antidown is een pion, down met antistrange is weer een kaon.

Een dergelijk verval geeft steeds een aantal kleur-neutrale deeltjes, gevormd met de quarks die materialiseren uit de energie in het kleur-krachtveld. Er zijn veel verschillende uitkomsten mogelijk.

De tussenstappen bij dit proces duren zo'n miljardste van een miljardste van een miljardste van een seconde, ze zijn niet waar te nemen.Back