Home I'M LOST! Experimentenpad Back Next

Rutherford - analyse

het resultaat banen van alfa-deeltjes

Rutherford redeneerde: de meeste alfa-deeltjes gingen makkelijk door de buitenste laag van een atoom, maar soms ketste er één terug tegen iets dat binnenin een atoom zat; iets dat klein was, en dicht, en positief geladen (zoals een alfa-deeltje ook is).

Dit was in strijd met zijn hypothese dat atomen doordringbare balletjes waren. Maar het deed hem een nieuwe hypothese aan de hand:

  • een atoom heeft een positief geladen kern.
verklaring met kern

Dit nieuwe model verklaarde zijn resultaten. Het was een mijlpaal in de ontwikkeling van de moderne atoomtheorie.

De figuren zijn geen echte afbeeldingen van het experiment.

Next Back