Supergeleidende magneten

foto
Supergeleidende magneten hebben de deeltjesfysici in staat gesteld een hogere energie te bereiken in cirkelvormige versnellers.

Een sterker magnetisch veld is mogelijk doordat een supergeleidende spoel geen weerstand heeft. In gewone elektromagneten veroorzaakt de weerstand een verhitting van de spoel, en dan gaat zoveel energie verloren aan warmte dat een zeer hoog vermogen nodig is.

Met supergeleidende magneten kan op een betrouwbare manier een sterker magnetisch veld onderhouden worden met minder vermogen. Wel moet de temperatuur dichtbij het absolute nulpunt gehouden worden.

De deeltjesenergie in de cirkelvormige versneller van Fermilab werd verdubbeld door gebruik van supergeleidende magneten. Ze komen ook in de Large Hadron Collider van het CERN, in de ring met diameter 8,5 km.Back