Eenheden

In de deeltjesfysica worden vaak eenheden gebruikt zonder formele verklaring van hun betekenis. Hier een kort overzicht.


Energie in electronvolt:

1 eV is de energie die een elektron wint als het een potentiaalverschil van 1 volt doorloopt.

1 eV = 1,6 · 10–19 joule (= elementaire lading maal 1 V).

1 MeV is een miljoen electronvolt, 1 GeV is een miljard electronvolt. mug

Een GeV is ongeveer 1/1000 van de kinetische energie van een mug!Massa in GeV/c2 :

c is de lichtsnelheid, massa is een vorm van energie: E = m c^2.
1 GeV is ongeveer de hoeveelheid energie die nodig is voor de creatie van een proton.

De massa van een proton is 0,938 GeV/c2 = 1,67 · 10–27 kg.
[Dit is iets meer dan de 'atomaire massa-eenheid': u = 1,66 · 10–27 kg.]Spin is de "hoeveelheid draaiing" (draai-impuls, impulsmoment) van een deeltje om zijn as, hier in de eenheid h-streep   (h-streep, h is de constante van Planck).

h-streep =   h / (2pi) = 6,58 · 10–25 GeV s = 1,05 · 10–34 J s.

Spin bepaalt het onderscheid tussen fermionen en bosonen.Elektrische lading: in de elementaire ladingseenheid e. De lading van een proton is dan: +1.

1 e = 1,60 · 10–19 coulomb.Home naar tabel leptonen naar tabel quarks naar tabel fermionen en bosonen