Home I'M LOST! image quality Back Next

Hoe beperkt de golflengte de resolutie van het beeld?

golflengte

Een sonde met een grote golflengte kun je vergelijken met de basketballen in het verhaal van de grot: wat ermee onderzocht wordt kan niet tot in detail bekeken worden. Daarvoor is een sonde nodig met een kleine golflengte, zoals de knikkers. Hoe korter de golflengte is, hoe meer informatie je kunt krijgen over het doelwit.

golf in zwembad
Een goed voorbeeld van dit vraagstuk van golflengte en resolutie*) is een zwembad. Als er golven zijn met een golflengte van 1 meter, en je duwt een stok in het water, dan gaan de golven gewoon om de stok heen.
Een brede plank geeft misschien wel een soort schaduw, en wat terugkaatsing. Dus:

  • het golfpatroon wordt niet verstoord door een voorwerp dat klein is ten opzichte van de golflengte.

Het is merkwaardig dat alle deeltjes ook golf-eigenschappen hebben. Dus ook met deeltjes als sonde moeten we ervoor zorgen dat de golflengte klein is, als we gedetailleerde informatie willen krijgen over kleine objecten. Een vuistregel is:
  • met deeltjes kun je sonderen tot op afmetingen van de golflengte van de deeltjes.
Voor kleinere dingen moet de golflengte van de sonde verkleind worden.


*)  'Resolutie': oplossend vermogen, scheidend vermogen.

Next Back