paard en wagen op een helling

Hoe zwaar is de helling?

Simon Stevin kon het berekenen *)Simon Stevin, portret
(UB Leiden)

Simon Stevin
Geboren te Brugge
in 1548.
Overleden te 's Graven Hage
in 1620.
Uitstekend wiskundige.
Raadgever van de doorluchtigste Maurits
prins van Oranje.


*)  Weeghdaet, 1586 (ex. UvA), p. 31:
    "ghelijck KH tot HI, alsoo t'ghewicht der scheefwaegh sooder een waer (in diens plaets nu t'peert is) tottet ghewicht des waghens".
  Het paard is nu de 'scheefweger' en de trekkracht staat tot het wagengewicht als KH : HI.


We kunnen steeds meer,

en we doen steeds meer,

maar wegen we het wel goed af?

Wat het zwaarste is moet het zwaarste wegen.


2020

Gelukkig Nieuwjaar

Ad en Cathie
Davidse - Schrier


2019 | adcs | 2021