Home | Woordenweb

- vol -

L : volare - vliegen


Neder­lands betekenis Engels Frans
verba volant,
scripta manent
woorden vervliegen,
geschriften blijven
- -
- vlucht - vol
- stuur(wiel);
pluimbal, badminton
- volant
volatiel vluchtig volatile volatil
volière vogelhuis (aviary) volière
volley terugslaan van bal in vlucht volley volley


G : pteron - vleugel


Home | Woordenweb