Nieuwjaarsconcert in de Pieterskerk

Breukelen

Straatweg 59


Zaterdag 1 januari 16.00 uur

Muziek van Kerst tot Driekoningen

Jan Pieter Karman, orgel


Evenals in 2004 [<] zal aan het begin van 2005 het orgel in de Pieterskerk zijn grote klankrijkdom laten horen in het Nieuwjaarsconcert. Organist is weer Jan Pieter Karman. De toegang is vrij, wel is er een collecte tegen de onkosten.

Dit keer zullen de vele kanten van het orgel met name worden gepresenteerd aan de hand van de 11 orgelkoralen voor de Kersttijd uit het Orgelbüchlein van Joh. Seb. Bach. Globaal is de Kersttijd de periode van Kerst 25 december tot en met Epifanie (Driekoningen) 6 januari, met de jaarwisseling dus precies in het midden.

Het programma opent met Bachs feestelijke bewerking over het Nieuwjaarslied "In dir ist Freude". Daarop volgen zijn 11 kersttijdkoralen. Deze verschillen sterk van karakter: het hele spectrum van ingetogen, speels tot feestelijk en uitbundig wordt bestreken. Uiteraard is dit aan de gekozen registraties ook goed te horen.

Het derde onderdeel is een Frans Noel over "Midden in de winternacht" van Bachs tijdgenoot J. Fr. Dandrieu. Ongecompliceerde kerstmuziek, waarin niet alleen de soloregisters Trompet en Cornet goed te horen zijn, maar zelfs ook trommels!

De twee laatste werken zijn weer van Bach. Zijn Pastorale is in feite de muzikale kerstvertelling uit Lucas 2, vers 8-20. Bach heeft daartoe de eigenlijke pastorale, het eerste deeltje ("de herders in het veld"), uitgebreid met drie volgende muzikale episoden ("de engelen in het luchtruim", "het gloria: ere zij God in de hoge" — wordt gespeeld met het register Sexquialter — en "de herders die naar Bethlehem snellen").
Tot slot Bachs driedelige Fantasia of Concerto in G als feestelijke en ongedwongen afsluiting.

Na het concert kunt u onder het genieten van een passend drankje de ontmoeting nog even voortzetten.< | adcs | >