Maandag 21 november om 20.15 uur.

Concert op de vooravond van Caecilia's dag

om 20.15 uur in de Pieterskerk te Breukelen, Straatweg 59.

Sonja Roskamp, sopraan   en   Jan Pieter Karman, orgel.

St. Caecilia is voor velen een oude bekende, en voor kerkmusici zelfs een goede bekende. Deze heilige is immers de patrones van de kerkelijke muziek. Over Caecilia zijn geen betrouwbare gegevens bekend. Ze zou met haar verloofde door paus Urbanus zijn gedoopt, en later zijn onthoofd door de prefect Almachius. In de 5e eeuw nam haar verering als Romeins martelares een grote vlucht. Het orgel is sinds de 13e eeuw haar attribuut.

Hoogfeesten beginnen met de vespers op de vooravond. Deze vooravondviering viel vroeger ook de feestdagen van heiligen ten deel. Iedereen kent pakjesavond voorafgaand aan de feestdag 6 december van St. Nicolaas. De feestdag van Caecilia is 22 november. Het concert is dus op de vooravond, en zal dan ook een vesperselement hebben, een bewerking van het Magnificat - liturgisch en muzikaal hoogtepunt van de vespers.

Op het programma staan o.a. Thema en 6 variaties voor orgel over ''Ik zag Caecilia kommen'' van J.C.H. Rinck (rond 1800 gezien als een grotere meester dan J.S. Bach!), ''My song shall be of mercy and judgment'' van James Kent en een ''Ave Maria'' van Saint-Saens, beide voor sopraan met orgelbegeleiding. De Magnificatbewerking is van Clérambault, zijn Suite in de 2e toon (uitgegeven in 1710). Zes gregoriaanse en zes orgelverzen wisselen elkaar af. De orgelverzen bieden naar Franse traditie een heel rijk palet aan orgelklankkleuren (ideaal om de klankrijkdom van een orgel te demonstreren), en last but not least: op een concert als dit mag de aloude vocale muziek van de kerk, het gregoriaans, natuurlijk niet ontbreken.

Sonja Roskamp is niet alleen zangeres en zangpedagoge. Ze is dirigente van de koren van de Sint-Jacobusparochie in Utrecht (Zuilen) en als kerkmusica werkzaam bij o.a. het aartsbisschoppelijk bureau.
Jan Pieter Karman is organist van de Pieterskerk op het fraaie Bätzorgel uit 1787.

De toegang tot het concert is vrij, aan de uitgang is een collecte tegen de onkosten.< | adcs | >