Home I'M LOST! Experimentenpad Back Next

Versnellers

Versnellers lossen twee problemen op voor de natuurkundigen:
  1. Door de impuls van de deeltjes te vergroten geeft de versneller ze een zo kleine golflengte dat we ermee "in de atomen kunnen kijken".
  2. De energie van versnelde deeltjes kan gebruikt worden voor de "creatie" van de nieuwe deeltjes met grote massa die men wil bestuderen.
versneller

yeehaa

Hoe werken versnellers?

Het principe is: versnel geladen deeltjes met elektromagnetische velden, en schiet ze op een doelwit. Om dat doelwit heen staan detectoren die de brokstukken opvangen.

NB: eerst moet je de deeltjes vrijmaken.


Next Back Vraag: Welke deeltjesversneller voor gebruik in huis is er? (Of: was er?)