Home I'M LOST! Experimentenpad Back Next

Massa en energie

Vaak willen natuurkundigen instabiele deeltjes bestuderen die veel massa hebben, maar die heel vergankelijk zijn (zoals het top-quark). Alle beschikbare deeltjes in de gewone dagelijkse wereld zijn stabiel, maar ze hebben maar weinig massa.
Hoe halen ze zo'n varbazingwekkende krachttoer uit: deeltjes met kleinere massa gebruiken om deeltjes met grotere massa te maken?

Mass is just a form af energy!
Je kent vast wel de beroemde formule van Albert Einstein:

  • E = m c^2 , waarin E de energie is, m de massa, en c de lichtsnelheid.
Daaruit blijkt dat massa gewoon een vorm van energie is.


Next Back Vraag: Wanneer schreef Einstein E = m c^2?