Home I'm lost! Standaardmodel-pad Back Next

Is het atoom fundamenteel?

bolletje
Rond 1900 werden atomen opgevat als:
  • bolletjes, met porties elektrische lading er in (evenveel + als –).

Maar:
Periodiek systeem
  1. atomen zijn naar chemische eigenschappen te rangschikken: het Periodiek Systeem van de elementen.
    Dit gaf een aanwijzing dat atomen niet fundamenteel zijn.

  2. met deeltjesstralen kon men "in de atomen kijken". De resultaten wezen er op dat atomen een inwendige structuur hebben, en geen harde of doorlatende bolletjes zijn.
De experimenten hielpen de natuurkundigen bij het opstellen van het volgende atoommodel:
  • een dichte positieve kern, en een wolk van elektronen (e).

Back Next