DESY

DESY Het Deutsches Elektronen-Synchrotron, in Hamburg, heeft twee versnellers: HERA (Hadron-Elektron-Ring-Anlage), 6 km omtrek, en PETRA (Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage). Het gluon werd ontdekt met de PETRA-versneller. DESY is het enige onderzoekscentrum waar elektronen met protonen kunnen botsen bij hoge energie.

Verder is er DORIS (Doppel-Ring-Speicher), omtrek 0,3 km, voor gebruik van synchrotronstraling. Gewerkt wordt aan TESLA, een 33 km lange supergeleidende lineaire versneller met geïntegreerde röntgenlaser.


tekeningBack We thank DESY for permission to use their images.