Electroweak
zwak persoon met bliksem


In het standaardmodel is de elektro-zwakke wisselwerking een combinatie van de zwakke en de elektromagnetische wisselwerking.

De zwakke kracht bleek nauw verbonden te zijn met de elektromagnetische, en in een bepaald opzicht niet veel zwakker. Zie de tabel: op zeer korte afstand, 10–18 m, zijn beide krachten ongeveer even sterk.

relatieve sterkte
Maar op 30 keer deze afstand is de zwakke wisselwerking wel 10 000 keer zo zwak als de elektromagnetische. En op de afstand die de quarks in een proton of neutron gemiddeld hebben (10–15 m) is de zwakke kracht nog weer veel kleiner.

De natuurkundigen concludeerden dat de twee wisselwerkingen eigenlijk even sterk zijn, maar dat de sterkte wel een grote invloed ondervindt van

  • de massa van het wisselwerkingsdeeltje: W en Z hebben een grote massa (bijna 100 x die van het proton), het foton is massaloos,
  • de afstand: de wisselwerkingspotentiaal neemt meer dan exponentieel af met de afstand, volgens de formule: e^(-rmc/h)/t waarin m = massa, r = afstand.
Vraag: Wanneer zijn de elektromagnetische en de zwakke wisselwerking ongeveer even sterk?Back naar tabel krachtdragers