Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Generaties van de materie

(Afbeelding: Fermi National Laboratory)
 3 generaties
Merk op dat zowel de quarks als de leptonen in drie paren zijn in te delen. De deeltjes van een paar hebben verschillende elektrische lading: +2/3 en –1/3, resp. 0 en –1. We spreken bij zo'n viertal van een generatie (of: familie) van fundamentele materiedeeltjes.

De massa is groter in een volgende generatie.

Alle zichtbare materie in het heelal is gemaakt van de eerste generatie van deeltjes: up- en down-quark, en elektron. Dit komt doordat deeltjes van de tweede en derde generatie instabiel zijn: ze vervallen heel snel in deeltjes van de eerste generatie.


leptontabel quarktabel Back Next