Grand Unified Theory
We hopen dat een "Grote Universele Theorie" de sterke, de zwakke, en de elektromagnetische wisselwerking zal verenigen. Natuurkundigen kunnen zulke theorieën tegenwoordig wel opstellen, maar meer gegevens zijn nodig om uit te maken welke van de vele versies ook de natuur beschrijven (als er al één is die dit doet).

Als een Grote Unificatie van alle wisselwerkingen mogelijk is, dan zijn alle fundamentele krachten die we waarnemen verschillende aspecten van een zelfde geünificeerde wisselwerking. Maar hoe zou dat kunnen, als de sterke, de zwakke, en de elektromagnetische wisselwerking al zo verschillend zijn in sterkte en uitwerking? Vreemd genoeg volgt uit de huidige theorie en gegevens dat deze drie samensmelten tot één kracht als de betreffende deeltjes maar voldoende energie hebben.


samensmelting tot 1 kracht bij 10^16 GeV
Deeltjesversnellers komen tot ongeveer 104 GeV (10 TeV).

Recent werk aan "GUT" doet vermoeden dat er een nieuw krachtvoerend deeltje is, dat het proton zou kunnen doen vervallen. Dit verval moet wel heel zeldzaam zijn, anders zou onze wereld nu niet bestaan. Metingen hebben uitgewezen dat de halfwaardetijd van het proton langer is dan 1032 jaar!Back