Home I'M LOST! Voorbij Back Next

Unificatie van theorieën

Eén van de doelen die de fysicus zich stelt is: schijnbaar niet verwante theorieën samentrekken tot een enkele simpele "verenigde" theorie (unificeren betekent: één maken, verenigen). Het voordeel van zo'n geünificeerde theorie boven vele gefragmenteerde theorieën is dat een verklaring van de gegevens er vaak eleganter door wordt, en dat een nieuw onderzoeksgebied wordt aangewezen.

Bij voorbeeld: in 1861-65 verklaarde James Maxwell de samenhang van elektrisch en magnetisch veld in zijn geünificeerde theorie van het elektromagnetisme. En daarna, in 1881-84, kon Heinrich Hertz demonstreren dat radio- en licht-golven allebei elektromagnetische golven zijn, zoals de theorie van Maxwell voorspelde.

Tegenwoordig is één van de hoofddoelen in de deeltjesfysica het unificeren van de sterke, de zwakke, en de elektromagnetische wisselwerking tot een "Grand Unified Theory" (G.U.T.). Misschien zou zo'n theorie ons kunnen zeggen bij welke energie alle fundamentele krachten samensmelten tot één kracht.


Grand unified theoryNext Back
Meer over unificatie