Home I'M LOST! Voorbij het Standaardmodel Back Next

Waarom massa?

Nog een storend kenmerk van het Standaardmodel is dat fundamentele wisselwerkingen gewoon niet te verklaren zijn met de theorie.

Bij voorbeeld: waarom heeft het W-deeltje een grote massa, en is het foton massaloos, terwijl ze allebei krachtdragers zijn? Wat veroorzaakt het voortbrengen en het verdelen van deeltjesmassa?

W en gamma

Bij deze leemte in de standaardmodeltheorie hebben natuurkundigen als hypothese: het bestaan van een nieuw soort veld, Higgs-veld geheten. Dit veld zou een zodanige wisselwerking hebben met de deeltjes dat de massa's er op de goede manier uit voortkomen.

Het Higgs-veld vereist ook een nieuw deeltje, het Higgs-boson. Het is nog niet waargenomen, maar de fysici hopen dat toekomstig onderzoek *) met versnellers bij voldoend hoge energie zal uitwijzen of het bestaat.

Het plaatje is niet reëel: voorzover we weten hebben W en foton geen afmetingen.    *) Zie bij ParticleAdventure - News: 115 GeV? (LEP, dec. 2000) en Fireworks (4 juli 2014).
Wikipedia, Higgs-veld.
Back Next