Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next


Boson
Bosonen zijn deeltjes met spin = 0, 1, 2, .., uitgedrukt in de constante van Planck h/(2 pi).

De volgende deeltjes zijn bosonen:

  • de krachtvoerende deeltjes bij de vier fundamentele wisselwerkingen,
  • samengestelde deeltjes met een even aantal fermionen (zoals mesonen).

Een atoomkern is een fermion als het aantal nucleonen (protonen en neutronen) oneven is, en een boson als dit aantal even is. Kernen van helium-4 zijn bosonen, en dat blijkt bij het gedrag bij zeer lage temperatuur: helium wordt dicht bij het absolute nulpunt supervloeibaar. Dat is een vreemde toestand, waarin de vloeistof geen viscositeit heeft, en geen oppervlaktespanning.


Welke deeltjes volgen het uitsluitingsprincipe van Pauli niet?

           


Next Back naar tabel