Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next


Fermion
Een fermion is een fundamenteel deeltje met spin 1/2, of samengesteld uit een oneven aantal van die deeltjes. De spin is verantwoordelijk voor het feit dat een deeltje zich gedraagt als een magneetje, en is te vergelijken met het "inwendig impulsmoment" (hoeveelheid draaiing) van een tol.

De spin van elementaire deeltjes wordt uitgedrukt in de eenheid: h-bar = 1,055 · 10-34 J s.

De fundamentele materiedeeltjes (quarks en leptonen) en de meer bekende samengestelde deeltjes (baryonen als proton en neutron) zijn fermionen.

Alle fermionen gehoorzamen aan het uitsluitingsprincipe van Pauli. Ze kunnen niet met dezelfde toestand samengaan in één systeem. Bijvoorbeeld:

  • in een atoom: één elektron met spin up, een ander met spin down,
    of: twee met spin up, maar dan met verschillende energie;
  • in een proton: twee u-quarks met spin up, maar met verschillende kleur-lading.
Dit is een zeer belangrijke eigenschap van de materie.


Next Back tabel fermionen en bosonen