Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Quarks

Van de andere groep materiedeeltjes, de quarks, zijn er ook zes, maar de fysici spreken van drie paren: Up/Down, Charm/Strange, en Top/Bottom. Bij elk van deze zes quarks hoort een anti-quark.

Quarks zijn de bouwstenen van het proton, het neutron, en van vele andere deeltjes. En ze zitten daarin opgesloten, nooit kan een enkel quark vrijgemaakt worden uit zo'n groepje van 3 of 2.

6 quarks
De elektrische lading van de quarks is merkwaardigerwijze een breuk: 2/3 of –1/3, terwijl het elektron de lading –1 heeft, en het proton +1. De quarks hebben ook nog een andere soort lading, de "kleur-lading", die verantwoordelijk is voor de sterke kernkracht.

Quark-tabel top Het top quark is nog maar kort geleden ontdekt.
Over ontdekking en namen: Die rare quarks.
Met een grappig Cork Model zijn de namen te onthouden.