Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Leptonen

De eerste groep materiedeeltjes die we hier bespreken zijn de leptonen. Het zijn er zes. Drie daarvan zijn elektrisch geladen, en wel: negatief.

Bekend is het elektron (e). De andere twee zijn: het muon (), en het tau-deeltje of tauon (tau).
Muon en tau zijn dus eigenlijk een soort elektronen, maar dan met veel meer massa. Ze zijn niet stabiel.

6 leptonen
Bij deze drie leptonen horen hun moeilijk te vangen neutrino's (nu). Er is een elektron-neutrino, een muon-neutrino, en een tau-neutrino. Ze hebben geen elektrische lading, en een massa die heel klein is (of toch nul?).

Elk van de zes leptonen heeft zijn anti-lepton, met gelijke massa en tegengestelde lading.

(Hier zijn al 3 Griekse letters gebruikt: de 'mu' voor het muon, de 'tau' voor het tauon en de 'nu' voor het neutrino.)


Leptonenkaart Back Next