Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Standaardmodel in 'n notendop

Recept voor de werkelijkheidspuree:
leptonen, quarks, 4 krachten
Het Standaardmodel is veelomvattend. Alle waargenomen deeltjes zijn te verklaren met:
Elk materiedeeltje heeft een corresponderend deeltje van de antimaterie.

Quiz
Twee vragen.

Het Standaardmodelpad leidt je verder langs deze deeltjes.


Back Next