vraagteken

Standaardmodel - Quiz

Vraag 1:

Hoeveel jaar weten we al dat er meer is dan alleen protonen, neutronen, elektronen en fotonen?

10? brede spatie 30? brede spatie 70? brede spatie 100?


Vraag 2:

Er zijn zo'n 200 "elementaire deeltjes". Hoeveel fundamentele materiedeeltjes zijn er?Back Quiz-index