Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next


Het Standaardmodel

De natuurkundigen hebben een theorie opgesteld, het Standaardmodel geheten, die de wereld beschrijft in termen van materie en krachten. Daarmee zijn de honderden deeltjes en hun ingewikkelde wisselwerking teruggebracht tot maar enkele deeltjes en krachten.

De sleutelbegrippen zijn:

stip Materiedeeltjes:

  1. Protonen, neutronen en de meeste andere materiedeeltjes zijn samengesteld uit meer fundamentele deeltjes: de quarks.
  2. Elektronen behoren tot een andere klasse van fundamentele deeltjes: de leptonen.

stip Krachtvoerende deeltjes:

Bij de elektromagnetische kracht hoort het foton. Zo wordt elk type fundamentele kracht "gedragen" door een wisselwerkingsdeeltje.


Er zijn dus twee soorten deeltjes. Deeltjes van de materie (zoals het elektron, proton, neutron, quark), beïnvloeden elkaar door het uitwisselen van krachtvoerende deeltjes (zoals het foton).

Het Standaardmodel is een goede theorie: uitkomsten van experimenten kloppen met een ongelooflijke precisie, en voorspelde deeltjes zijn gevonden. Maar niet alles is ermee te verklaren: de zwaartekracht past er niet in.


Back Next