Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Vier wisselwerkingen

Strong, weak, gravity, electromagnetism
De wereld die we kennen kan alleen bestaan door wisselwerking van de fundamentele deeltjes:
  1. een aantrekkende of afstotende kracht van een deeltje op een ander deeltje,
  2. verval van een deeltje in twee of meer andere,
  3. annihilatie van een deeltje en zijn anti-deeltje.

Vaak wordt de term "kracht" gebruikt in de zin van "een wisselwerking" (interactie). Het onderscheid is:
kracht (dat is: een aantal newton)
heeft een uitwerking op een deeltje door de aanwezigheid van een ander deeltje,
wisselwerking
is een krachtsoort waarvoor een deeltje gevoelig kan zijn, of niet.
Alle soorten krachten (veerkracht, wrijvingskracht, opwaartse kracht ...) kunnen begrepen worden
met de vier fundamentele wisselwerkingen:
  1. gravitatie-wisselwerking (zwaartekracht),
  2. elektromagnetische wisselwerking (elektrische kracht, magnetische kracht),
  3. sterke wisselwerking (kernkracht),
  4. zwakke wisselwerking.

Next Back naar Wisselwerkingen-tabel