Home I'M LOST! Voorbij Back Next

Het Standaardmodel is niet genoeg

Het Standaardmodel geeft een zeer goede beschrijving van de verschijnselen die waargenomen worden bij experimenten, maar het is nog steeds een onvolledige theorie. Het probleem is dat niet verklaard kan worden waarom sommige deeltjes zo zijn als ze zijn. quarks en leptonen in 3 generaties

Bij voorbeeld: ook al wisten de natuurkundigen al vele jaren de massa's van vijf quarks, ze konden niet nauwkeurig voorspellen wat de massa van het top-quark zou zijn zonder experimentele aanwijzingen. Het Standaardmodel heeft geen wiskundig model voor het vinden van een patroon in de massa's van deeltjes.


Een andere vraag gaat over het feit dat er 3 paren quarks zijn, en 3 paren leptonen. Elke "verzameling" van deze deeltjes wordt een generatie genoemd (ook wel: familie). Van de eerste generatie zijn: de quarks up en down, en de leptonen elektron en elektron-neutrino.

In het dagelijkse leven komen we alleen deze deeltjes van de eerste generatie tegen. Waarvoor heeft de natuur de andere twee generaties dan "nodig"?Next Back We thank Fermi National Laboratory for use of part of their image.

Zie NIKHEF - DELPHI (CERN): niet meer dan drie generaties.