Fotonen

Fotonen zijn de "dragers" van de elektromagnetische wisselwerking.

golfpakketje Fotonen zijn de "energie-pakketjes" waarmee Einstein in 1905 verklaarde hoe een lichtbundel elektronen vrijmaakt uit een stuk metaal: fel rood licht niet, zwak blauw licht wel (pakketje blauw heeft meer energie).

Fotonen zijn te zien als "golfpakketjes": er hoort een golflengte bij, maar die is niet oneindig precies bepaald *).
B.v. in stappen van een miljoen:

golflengte (vacuüm)   foton-energie   soort straling
0,6   m2 eVradio/TV
0,6 m2    eVlicht
0,6 pm2 MeVgammastraling
Fotonen kunnen niet stilstaan. Ze hebben altijd de lichtsnelheid,
  • in het vacuüm: ongeveer 300 000 kilometer per seconde (precies: 299 792 458 m/s),
  • in een materiaal: die waarde gedeeld door de "brekingsindex" (van glas: 1,5; diamant: 2,4).

Fotonen hebben geen massa.

Fotonen kunnen worden geabsorbeerd of uitgestraald door elk elektrisch geladen deeltje.*)  De tekening is gemaakt met een combinatie van bijna gelijke golflijntjes:
sin(0,8 x) + 2 sin(0,9 x) + 3 sin(x) + 2 sin(1,1 x) + sin(1,2 x).


naar tabel Krachtdragers Golven en deeltjes

Back