Home I'M LOST! Standaardmodel-pad Back Next

Gravity
De eerste fundamentele kracht is de gravitatie-wisselwerking.

appel valt op hoofd Dit is wel de meest bekende: de zwaartekracht is er aan te danken. Maar als je er over nadenkt is het heel vreemd dat een massa een andere massa aantrekt!

Bij fundamentele materiedeeltjes is het effect ontzettend klein t.o.v. de drie andere wisselwerkingen. Experimenten met deeltjesversnellers kunnen er geen inzicht in geven, en het standaardmodel werkt prima zonder gravitatie.

Een verrassende gedachte: de zwaartekracht is zo zwak dat ze onvindbaar is!

Newton wees er al in de 17e eeuw op dat gravitatie het zonnestelsel bijeen houdt. En weer wenden fysici de blik af van het kleine: de sterren moeten uitkomst bieden. De grootste massa's zijn zwarte gaten*) en neutronensterren, en als daarmee iets heftigs gebeurt zou er gravitatiestraling°) opgevangen moeten kunnen worden met een nieuw soort detector. Daarna kan er waarschijnlijk meer gezegd worden over het voorspelde wisselwerkingsdeeltje, het "graviton".

Het standaardmodel is nog niet compleet!


*)  Zie APOD, 27 april 2019: 'The Galaxy, the Jet, and the Black Hole'.
°)  Zie Wikipedia, 'Zwaartekrachtgolf'.

Back Next