vraagteken

Behoudswetten - Quiz

e- en e+ gaan uiteen Stel: dit elektron en dit positron zijn ontstaan bij een frontale botsing van een deeltje en zijn anti-deeltje, en deze bewogen loodrecht op dit beeldscherm.

Aan welke behoudswet schijnt nu niet te zijn voldaan?

De wet van behoud van:

lading?     leptongetal?     impuls?     energie?Back Quiz-index