Home I'M LOST! Experimentenpad Back Next

Detector-componenten

De reden dat een detector bestaat uit veel onderdelen is dat elke component reageert op een beperkt aantal deeltjeseigenschappen. De componenten zijn gestapeld, zodat alle deeltjes achtereenvolgens door de verschillende lagen gaan. Een deeltje wordt niet waargenomen als het niet een meetbare werking heeft op de detector, of: vervalt in waarneembare deeltjes.


De werking van diverse deeltjes in de verschillende componenten van een detector:
van binnen naar buiten: Tracking, e.m. calorimeter, hadron calorimeter, muon chamber
* Neutrino's kunnen alleen worden gedetecteerd
door een tekort aan energie en massa.

* Het pion (pi) is een geladen meson.

Belangrijk:

  • Geladen deeltjes, zoals elektronen en protonen worden zowel in de tracking chamber (sporenkamer) als in de elektromagnetische calorimeter (energiemeter) gedetecteerd.
  • Neutrale deeltjes, zoals neutronen en fotonen, maken geen sporen (ze ioniseren niet of weinig). Fotonen worden gedetecteerd met de elektromagnetische calorimeter, en neutronen worden herkend aan de energie die ze kwijtraken in de hadron-calorimeter.
  • Elke soort deeltje zet zijn eigen "handtekening" in de detector. Bijvoorbeeld: als een natuurkundige alleen in de elektromagnetische calorimeter een signaal ziet is hij/zij er behoorlijk zeker van dat het van een foton kwam.

QUIZ Next Back