Home | Chr. Huygens | Oeuvres IX

[ 243 ]

No 2501.

Christiaan Huygens aan Constantijn Huygens jr.

29 oktober 1687. Aanhangsel bij No. 2500.


Deelbare Effecten.
vaste goederen.

 
Het huijs op het Pleijn . . . . . . . . 32000.—
Zeelhem . . . . . . . . . . . . . . . . 12000.—
1/9 Monnickenlandt . . . . . . . . . . 6000.—
Wooning in de Fijnaert met 105 gem. . . 18000.—
45 gem. in de Fijnaert . . . . . . . . 5800.—
Huijs op de Pavelioene gracht . . . . . 1500.—
Erfpacht op Pothoven 1) . . . . 1200.—
76500.—

Obligatien.
 
Op Hollandt van 10 duysent gl. met opgelt   10800.—
Noch een als vooren . . . . . . . . . . 10800.—
Op Delft met opgelt . . . . . . . . . . 3240.—
noch een diergelijcke . . . . . . . . . 3240.—
Op Hollandt van 2000 gl. met opgelt . . 2160.—
noch op Hollandt van 1500 gl. met opgelt 1620.—
Op Willemstadt van 8000 gl. gerekent op 7640.—
39500.—
Hier af voor Hofwijck       4000.—
Rest       35500.—


1)  Voor het verwerven van de diverse bezittingen van Constantijn Huygens sr. valt te raadplegen het geschrift, aangehaald in brief No. 1624, noot 4 [VI, 188]:
A. D. Schinkel, Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen, 's Gravenhage, bij A. D. Schinkel. 1842. in-8o.

[ 244 ]

76500.—
35500.—
112000.—
het 1/4 is     28000.—

    Behalven de Obligatien voorn. is er noch een van 3750 gl. op Hollandt,
gedestineert voor Broeder van St. Annelandt.
 

1
 
Het huijs op 't pleijn, afgetrocken 4000 gl. . . . . 28000.—


2
 
Zeelhem . . . . . . . . . . . . . . 12000.—
Restoor van 't huijs . . . . . . . . 4000.—
Obligatie op Hollandt . . . . . . . . 10800.—
Erfpacht op Pothoven . . . . . . . . 1200.—
28000.—

3
 
1/9 in Monnickelandt . . . . . . . . . 6000.—
45 gem. in de Fijnaert . . . . . . . . 5800.—
Obligatie op Hollandt . . . . . . . . 10800.—
noch een obl. op Hollandt . . . . . . . 2160.—
Oblig. op Delft . . . . . . . . . . . . 3240.—
28000.—

4
 
Wooning in de Fijnaert met 105 gem. . . . . 18000.—
Obligatie op Willemstadt van 8000 gerekent op . . . . 7640.—
Huijs op de Pavelioene gracht . . . . . . . . 1500.—
Rest van een oblig. op Hollandt . . . . . . . . 860.—
28000.—

[ 245 ]


voor Hofwijck.  2)
 
Obligatie op Delft van . . . . . . . . 3240.—
Van de bovenstaende obligatie
van 1620 op Hollandt . . . . . . . .
760.—
4000.—

2)  Zie brief No. 2522, noot 1 [IX, 295].
Home | Christiaan Huygens | IX | aan Constantijn jr. 1687 (top)