Chr. Huygens | Woordenlijst

A, B, C, D, E..G, H..L, M..O, P..R, S, T..V, W..Z


adderen - optellen
advenant (naer ..) - navenant, naar gelang
affecteren - streven naar
altemet - zo nu en dan
ameril, amaril - (poeder van) hard gesteente
apparent - blijkbaar
apparentie - waarschijnlijkheid
Ascensio recta - rechte klimming (astr.)

bequaem - geschikt
berouw-aerden - beschermen (vgl. ruwaard - landvoogd; F: regarder)
blaesbalck - blaasbalg
bos - bus

caffoor, kaffoor - komfoor, vuurpan
campo - gezichtsveld
cijsje - sijsje (vogeltje)
confereren - bijeenbrengen

deegh - degelijk
differentie - verschil
dilateren - uitzetten
doen - toen
doof - dof
ducaton - zilveren munt, waarde: 63 stuivers

Elater - elasticiteit, veerkracht
embaras geven - in de weg zitten
endelinghs - aan de kopse kant
Eod. - op dezelfde dag (eodem die)
evenwightigh - met gelijk gewicht

flossijde - vlokkige zijde

gereijne - grenen (-hout)
greijnen - korrels

haest - snel
heugel - staaf met tanden voor rondsel

kamerijcks - doek uit Kamerik
keer - rondgang
keersmeer - kaarsvet (dierlijk vet)
kil - geul
klaer - helder
kost - kon, zou kunnen

leegh - laag, leeg
looper - lenshouder bj slijpen

maille - malie, kolf (voor kolfspel op maliebaan)

nae aen - nabij
naerder, naest aen - dichterbij, dichtst bij
niet - niets
niet met al - volstrekt niet

observeren - waarnemen

pendulum - slinger
periode - zin
pij - grove wollen stof
pourfil - profiel

ras - snel
rechten - recht maken
recipient - klok, stolp
reden - verhouding
refractie - breking
reijs - keer
remarqueren - opmerken
requireren - vereisen
roede - lengtemaat, 12 voet
rondsel - getande cilinder
rouw - ruw

schabel - zitbankje met plankleuning
schaer - steile oever (vgl. scheren)
schelling - munt, waarde: 6 stuivers
schielijck - snel
seffens - tegelijk
sliep - sleep
souderen - solderen
spaensgroen - oude verfstof (basisch azijnzuurkoper)
span - lengtemaat: van pink- tot duimtop bij gespannen hand
specteren - aanzien, betrekking hebben op
spellen - spelden
steert - staart, steel
stek - stok(je)
stier - stuur
stondt - tijdstip
superficie - oppervlak

temper - temperatuur
terce - 1/60 seconde
tripoli - diatomeeënaarde, kiezelgoer

veertien - veertje
verkijckertje - verrekijkertje
vier - vuur
vitieus, vicieus - gebrekkig
vitriool de Cyprus - kopervitriool, kopersulfaat
voorlooper - proefglas bij slijpen
voors. (voorschreven) - voornoemde

werck - vlas- of hennepvezels (als poetskatoen)
werden - worden
wierd - werd

zooy - kookte (zieden - koken)Zie ook de woordenlijsten bij Stevin en Beeckman.

En: WNT, het Woordenboek der Nederlandsche Taal
    (zoek bij Google met: "woord" WNT).

Van sommige woorden staat de vindplaats in de brontekst van dit document.


Chr. Huygens | Woordenlijst (top)