kleine zeilwagen
Tekening van de Gheyn
(Rijksmuseum, 1603)

zeilwagens van Maurits van Nassau

Met de grote werd een tocht gemaakt
in 2 uur van Scheveningen naar Petten
met 28 personen

Eén van hen was Hugo de Groot
hij schreef er vele gedichten over
(Univ. Leiden)

Nieuwjaarswens voor 2012:

de wind in de zeilen!


zeilwagens op prent


VAN D'AFBEELDING.

So d'eene Wagen is te sien op t'Hollandtsch strandt,
So d'ander in de plaet van konst seer eener handt.

Dien heeft Stevijn (die t'Wicht, en t'wercken der getalen
Eerst sach, en hoe de Zeen door vloedt en ebbe dwalen,
T'eerdcloot stof roersel mee) gevonden en verzint:
En over t'zandich veldt doen zeylen met de Windt.

De konstigh' handt de Geyns heeft dese doen gelijcken,
Voor alle Koningen, en alle Koninckrijcken.

Ick acht aen t'zeyl de Windt bedrogen komen sal,
Altijdt te lande vlieght oock desen over al.
Gelukkig Nieuwjaar


Ad en Cathie
Davidse - Schrier


In het Latijn van Hugo Grotius:

XX. De imagine.

Alter in antìquo Cattorum littore Currus,
    Alter in hâc tabulâ visitur, arte pares.

Illum qui numeros & rerum pondera novit,
    Qui fluxum aequorea comperit unus aquae,
Et motus terrae varios Stevinius auctor
    jussit arenosae credere vela viae.

Egregius veri simulator Geynius istum
    Spectandum magnis regibus aere dedit.

Iam puto decepti venient ad suppara*) venti:
    Hoc scio, per terras non minus iste volat.

    *)  Supparum: top- of bramzeil.
Meer over zeilwagens in:
Stevin en de zeilwagen - bronnen
(niet vermeld in diens werken).2011 | adcs | 2013