sneeuwfiguur met aantekening

andere sneeuwfiguur van Huygens

"vera magnit." - ware grootte

Een kleiner sterretje, in plaats van het doorgekruiste.


Christiaan Huygens:

"Nix sexangula observata microscopio / primo Jan 1691."

Zeshoekige sneeuw, waargenomen met een microscoop
1 jan. 1691.


"vera magnitudo" - ware grootte

"Erant omnino planae ac tenuissimae."

Ze waren geheel vlak en heel dun.


2017

Gelukkig Nieuwjaar

Ad en Cathie
Davidse - Schrier


opschrift: Nix sexangula ...
Bron:  Codices Hugeniani Online, HUG 7, 78v.


Meer sneeuwfiguren.2016 | adcs | 2018