De Aarde in 1485

(begin van de Kleine IJstijd)

Le feu chault et sec
Layr chault et humide
La terre froide et seiche
Leaue froide & humide
Het vuur warm en droog
De lucht warm en vochtig
De aarde koud en droog
Het water koud en vochtig

Vuur boven de lucht?

Volgens Isack Beeckman (1627):
ontvlambare uitwaseming uit de Aarde,
onzichtbaar (de stralen van dit vuur zijn teveel gezuiverd om nog licht te kunnen opwekken) ...


Afbeelding uit:
Barthélemy de Glanville, Le Propriétaire en françoys
(1485), fol. 19r.


Glanville

Vuur, Lucht, Aarde, Water
bloemetje


Onze kleine Aarde,

nu bedreigd door de elementen?

Nee, ze vindt wel een nieuw evenwicht.

En wij dan, kunnen we dit ook?

Ja, er is nog tijd.2024

Gelukkig Nieuwjaar

Ad en Cathie
Davidse - Schrierfiguurtje

2023 | adcs | 2024Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum (ca. 1240).
Ned. Van den proprieteyten der dinghen, Haarlem 1485 (2e ex.; tekst: DBNL),

vierde boeck ... vande lichameliker substancien of wesen. ...
Dat eerste capitel uande qualiteyten of ghelikenissen der vier elementen.
(Proprieteit - eigenschap.)
Hier geen afbeelding zoals in de Franse uitgave. Wel bij: 'achste boeck, 'vande werelt'.