Home | Hollandse Maatschappij | 1799- | 1841-
Uit:

Natuurkundige verhandelingen

van de

Hollandsche Maatschappij der wetenschappen

te Haarlem


Tweede verzameling

1841 - 1868

Deel 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 25Derde verz. (1870-)Deel 1, 1841

iii J. G. S. van Breda (Secretaris), Voorbericht

iii   ... gedrukt in 4o. formaat, en waarin de bekroonde Verhandelingen, zoowel als de overige Stukken, geplaatst zullen worden in de taal, waarin zij geschreven zijn, wanneer er ten minste geen gewigtige redenen bestaan, waarom een vertaling in het Nederduitsch wenschelijk zoude kunnen geoordeeld worden.

vii Inhoud
ix Naamlijst der directeuren en leden

xx F. T. Kützing, Verhandeling ... algen ... overgang van het eene in het andere organische ligchaam ... / Die Umwandlung niederer Algenformen in höhere ...

116
  Erklärung der Abbildungen [A .. S]

121 C. F. Ph. de Martius, Bijdrage tot de kennis der wijze van bevruchting in de Phanerogamische planten / Bemerkungen ... Befruchtungs-werke der Phanerogamische Pflanzen

Bespreking in De Gids, 1842, 253-8;  in Vaderlandsche letteroefeningen, 1843, 56-9.Deel 2, 1842
Inhoud
1 M. de Serres, Verhandeling ... geschiedenis der Trekvisschen ... / Des causes des migrations des animaux, et particulièrement des oiseaux et des poissons

321   Table des matieres
Deel 3, 1847
(1e stuk, 1844)
Inhoud
 1  F. H. Fijnje, Verhandeling ... droogmaking van het Haarlemmer Meer ... uitmaling door stoomkracht ...

3   In de omstandigheid, dat de toepassing van de stoomkracht op de droogmaking en drooghouding van de polders of plassen, nog in deszelfs geboorte is ...
De windkracht is kosteloos, maar onzeker; de stoomkracht vereischt uitgaven aan brandstoffen, maar men heeft dezelve in de magt; — en het is dus bij deze laatste, meer als bij de windkracht steeds het geval was, belangrijk, om de voordeeligste uitkomsten, zoowel door berekeningen, als door proeven, na te gaan.

  6   Eerste afdeeling. Over de vijzels.
20   Tweede afdeeling. Over het staande scheprad.
40   Derde afdeeling. Over de hellende en horizontale schepraderen.
59   Vierde afdeeling. Over de pompen.
61   Een nadeel, hetgeen door velen voorondersteld wordt bij de opmaling door pompen te bestaan, is de afgebrokene beweging, bij het op- en nedergaan van den zuiger, welke telkens vernietigd wordt ...
62   Het is bekend dat de stoomzuiger zoodanige op- en nedergaande beweging daarstelt. ...
83   Vijfde afdeeling. Over de toepassing van de stoomkracht op de werktuigen tot het opvoeren van water.
94   Recapitulatie ...

95   Zesde afdeeling. Algemeene omschrijving van hetgeen noodig is ...
98   Dat de vijzels op zichzelven het minste verlies aan arbeid opleveren ... doch dat de aanvoeging van de pompen aan het stoomwerktuig eenvoudiger kan plaats hebben ...
100   Zevende afdeeling. Toepassing van den vijzel op stoomgemaal ter droogmaking ...
101   ... 10 stoomwerktuigen, elk van 90 paardekrachten ...
103   ... tot de geheele droogmaking noodig 14½ maand.
107   Achtste afdeeling. Toepassing van het staande scheprad ...
119   Negende afdeeling. Toepassing van het hellende scheprad ...
Gemaal De Leeghwater
1846

129   Tiende afdeeling. Toepassing van de pomp-werktuigen ...
134   Recapitulatie ...

135   De aangenomene hoeveelheid steenkolen, benoodigd per paardenkracht in het uur, welke gesteld is op 3½ Ned. ponden ...
... proeven in Engeland .. slechts 2 Ned. ponden*) ...
... het stoomtuig Leeghwater, dat aan de Kaag ter droogmaking van het Haarlemmer Meer wordt gesteld.
[ *)  Bij 1 kg steenkool (29 MJ) per pk-uur (2,4 MJ) is het nuttig effect 8%.
Figuur hiernaast: Wikimedia Commons, detail (Spaarne Stad Archief); zie ook: W. Hekking jr, prenten (1845), Noord-Hollands Archief.]


H.W. Lintsen, Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890 (6 delen), 1992-1995.3-2, 1847

1 G. Michelotti, Description des fossiles des terrains miocènes de l'Italie septentrionale

375
  Conclusion.
379   Tableau synoptique.
404   Explication des planches [I-XVII].
Deel 4, 1848
Inhoud
i H. R. Goeppert, Verhandeling ... of de Steenkolen-beddingen ontstaan zijn uit planten, die op de plaats, waar zij gevonden worden, gegroeid zijn ... / Abhandlung ... ob die Steinkohlenlager aus Pflanzen entstanden sind, welche an den Stellen, wo jene gefunden werden, wuchsen ...

293
  Erklärung der Abbildungen [1-22].
299   Inhalt.
Deel 5, 1848/9

 1  W. Vrolik, Natuur en ontleedkundige beschouwing van den Hyperoodon

119
  Verklaring der Platen [1-15].
299   Inhalt.

C. C. Beinert, H. R. Goeppert, Abhandlungen über die Beschaffenheit und Verhältnisse der fossilen Flora in den verschiedenen Steinkohlen Ablagerungen eines und desselben ReviersDeel 6, 1850

xvii H. R. Goeppert, Monographie der fossilen Coniferen

1   InhaltsübersichtDeel 7, 1851

iii pl. 62: Phenakospermum Guianense Endl. F. A. Q. Miquel, Stirpes Surinamenses selectae

225
  Index specierum et synonymorum
Platen [1-65]
Deel 8, 1853

I. A. Cramer, Het accomodatie-vermogen der oogen, physiologisch toegelicht
C. H. van Ankum, Scheikundig onderzoek van Nederlandsche waterenDeel 9, 1854

I. R. Blum, Die Einschlüsse von Mineraliën, in krystallisirten Mineralien, deren chemische Zusammensetsung und die Art ihrer Entstehung
G. Leonhard, Idem
A. H. Seyfert, E. Söchting, Idem  [ook: Söchting, Freiberg 1860]Deel 10, 1854
Inhoud
i W. H. de Vriese, Goodenovieae

191
  Index nominum et synonymorum
Platen [1-38]

 1  F. Dozy, J.H. Molkenboer, Prodromus florae bryologicae Surinamensis

53
  Index specierum et synonymorum
Platen [1-19]
Deel 11, 1854/6

A. Masson, Mémoire sur l'étincelle électrique

[Extrait: 'Études de photométrie électrique. Sixième mémoire' in Annales de chimie et de physique, 3e série. T. XLV (Décembre 1855) 385-454.

F. Cailliaud, Mémoire sur les mollusques perforantsDeel 12, 1856
Inhoud
 1  M. S. Schultze, Die Entwickelungs-Geschichte von Petromyzon Planeri

43
  Erklaerung der Tafeln [1-8]
50   Inhalt

 i  J. H. Mädler, Beiträge zur Fixsternkunde  [pdf]Deel 13, 1857
Inhoud
 i  G. R. Wagener, Beiträge zur Entwickelungs-Geschichte der Eingeweide-Würmer
 i  J. Bosquet, Notice sur quelques Cirripèdes récemment découverts dans le terrain crétacé du Duché de LimbourgDeel 14, 1858/61
Inhoud
 1  T. L. Phipson, La force catalytique ou études sur les phénomènes de contact
 1  T. C. Winkler, Description de quelques nouvelles espèces de poissons fossiles des calcaires d'eau douce d'OeningenDeel 15, 1861
Inhoud
 1  G. Michelotti, Etudes sur le miocène de l'Italie septentrionaleDeel 16, 1862
Inhoud
 1  O. Heer, Beiträge zur Insektenfauna Oeningens
 1  T. C. Winkler, Description de quelques nouvelles espèces de poissons fossiles de calcaire lithographique de SolenhofenDeel 17, 1862
v Inhoud
1 D. Bierens de Haan, Mémoire sur une méthode pour déduire quelques intégrales définies, en partie très générales, prises entre les limites 0 et ∞ et contenant des fonctions circulaires directes  [Tables, 1858]Deel 18, 1863
Inhoud
 1  P. Bleeker, Mémoire sur les poissons de la côte de GuinéeDeel 19, 1864
Inhoud
1 F. J. J. Schmidt, Q. J. Goddard, J. van der Hoeven, Aanteekeningen over de Anatomie van den Cryptobranchus Japonicus

59
  Verklaring der afbeeldingen [1-12]

 1  kristallen H. R. Goeppert, Ueber Einschlüsse in Diamant
72   Erklärung der Tafeln [1-7]Deel 20, 1864
Inhoud
 1  P. Bleeker, Description de quelques espèces de Cobitioïdes et de Cyprinoïdes de Ceylan
 1  P. Bleeker, Description des espèces de Silures de Suriname, conservées aux musées de Leyde et d'AmsterdamDeel 21, 1864
Inhoud
 1  H. Vogelsang, Die Vulkane der Eifel, in ihrer Bildnungsweise erlaütert21-2, 1864

1 spons P. Duchassaing de Fonbressin, G. Michelotti, Spongiaires de la mer Caraïbe

117
  Explication des Planches [1-25]Deel 22, 1865
Inhoud
 1  J. B. Davis, On Synostotic Crania among aboriginal races of man
 1  I. Beissel, Ueber die Bryozoen der Aachner Kreidebildung

86
  Erklärung der Tafeln [1-10]Deel 23, 1865
Inhoud
xvii W. Sartorius von Waltershausen, Untersuchungen über die Klimate der Gegenwart und der Vorwelt, mit besonderer berücksichtigung der Gletscher-Erscheinungen in der Diluvialzeit

xix
  InhaltDeel 24, 1866
Inhoud
 1  T. Zaaijer, Untersuchungen über die Form des Beckens Javanischer Frauen
 i  basaltlagen L. Dressel, Die Basaltbildung in ihren einzelnen Umständen erläutert

  iii    Inhalt

181   Erklärung der Tafeln [1-4]

 i  J. B. Davis, On the peculiar Crania of the Inhabitants of certain Groups of Islands in the Western PacificDeel 25, 1868   (1e stuk: 1866)
Inhoud
xiii Ch. E. Weiss, Beiträge zur Kenntnisse der Felspathbildung und Anwendung auf die Entstehung von Quarztrachyt und Quarzporphyr

  xv
  Inhalt
166   Erklärung der Figuren [Taf. 1-2]

 i  N. Rüdinger, Die Muskeln der Vorderen Extremitäten der Reptilien und Vögeln ...

  v   Inhalts-Verzeichniss
173   Erklärung der Abbildungen [Taf. 1-15]

Derde verzameling

1872 - 1922Deel 1, 1872

 1  W. F. R. Suringar, Algae Japonicae Musei Botanici Lugduno-Batavi. 1870.

38
  Index specierum
ii   Explicatio Tabularum [Platen 1-25]
2e C. K. Hoffmann, H. Weyenbergh, Die Osteologie und Myologie von Sciurus Vulgaris, verglichen mit der Anatomie der Lemuriden und des Chiromys und über die Stellung des Letzteren im natürlichen Systeme. 1870.
3e S. C. Snellen van Vollenhoven, Laatste Lijst van Nederlandsche Schildvleugelige Insecten (Insecta Coleoptera). 1870.
4e C. W. C. Fuchs, Die künstlich dargestellten Mineralien nach G. Rose's Krystallo-chemischen Mineralsysteme geordnet. 1872.Deel 2, 1878

1e P. Bleeker, Révision des espèces Indo-Archipélagiques du groupe des Apogonini. 1874.
2e P. Bleeker, Révision des espèces d'Ambassis et de Parambassis de l'Inde Archipélagique. 1874.
3e P. Bleeker, Révision des espèces Insulindiennes de la famille des Synancéoïdes. 1874.
4e J. B. Davis, On the Osteology and Peculiarities of the Tasmanians, a race of man recently become extinct. 1874.
5e H. Hoffmann, Zur Speciesfrage. 1875.
6e P. Bleeker, Mémoire sur les Chromides marins ou Pomacentroïdes de l'Inde archipélagique. 1877.Deel 3, 1878

1 H. Fritz, Die Beziehungen der Sonnenflecken zu den magnetischen und meteorologischen Erscheinungen der ErdeDeel 4, 1887

1e C.K. Hoffmann, Untersuchungen ueber den Bau und die Entwickelungsgeschichte der Hirudineen. 1880.
2e F.K. Ginzel, Neue Untersuchungen über die Bahn des Olbers'schen Cometen und seine Wiederkehr. 1881
3e C.E. Daniëls, Un cas de leontiasis ossea (craniosclerosis). 1883.
4e Ed. Everts, Nieuwe naamlijst van Nederlandsche schildvleugelige insecten (Insecta Coleoptera). 1887.Deel 5, 1903
Inhoud
1 Programma ... 1903.  Prijsvragen.

1   ... dat .. van de Oeuvres Complètes de Christiaan Huygens het Tiende Deel voor de helft was voltooid. In het bijzonder werd de nadruk gelegd op de moeilijkheid, welke de bewerking van het wiskundig gedeelte van HUYGENS' briefwisseling, in verband met den inhoud zijner Dagboeken, oplevert en op de
2   krachtdadige medewerking, welke hierin verleend wordt door Prof. D. J. KORTEWEG, lid der commissie van redactie.
Het voorbeeld, door de Hollandsche Maatschappij in 1885 gegeven met het algemeen toegankelijk maken van alles wat van den arbeid van een der groote voorgangers nog in leesbare orde te verzamelen is, werd nagevolgd in 1887 door de Italiaansche Regeering, die de werken van GALILEI, in 1897 door eene vereeniging van Fransche geleerden, die .. de werken van DESCARTES ondernam uit te geven en eindelijk door de internationale associatie van Akademiën, die in het vorig jaar besloot op dezelfde wijze alles, wat van LEIBNIZ te verzamelen is, openbaar te maken.

i Naamlijst
 1    Mad.me A. Weber-van Bosse, Etude sur les Algues Parasites des Paresseux. 1887.

24   Explication des figures.

 1  J. Th. Oudemans, Die Accessorischen Geschlechtsdrüsen der Säugethiere. Vergleichend-anatomische Untersuchung. 1892.

97   Tafelerklärung [1-16].

 1  Ch. F. J. Guérin, Germination et Implantation du Gui (Viscum Alcum). 1903.

    Plan du Mémoire.
32   Explication des Planches.

 1  H. M. Quanjer, Bijdrage tot de Kennis van den Anatomischen Bouw van geneeskrachtige indische planten. 1903.

126
  Register. [Platen, 1-26]

 1  H. C. Redeke, Plankton-onderzoekingen in het Zwanenwater bij Callantsoog. 1903.

    Inhoud
41   Verklaring der platen [1-5]
Deel 6, 1907

1e D. van Gulik, Nieuwere inzichten omtrent de wijze van beveiligen der gebouwen tegen bliksemschade. 1905.
2e H. M. Quanjer, De belangrijkste ziekten van kool in Noord-Holland : de "draaihartigheid", het "vallen" en de "kanker". 1906.
3e P.J.S. Cramer, Kritische Übersicht der bekannten Fälle von Knospenvariation. 1907.
4e Tine Tammes, Der Flachsstengel : eine statistisch-anatomische Monographie. 1907.

v
  Inhaltsübersicht
282   Erklärung der Abbildungen [1-6].
Deel 7, 1917

i J. P. Kleiweg de Zwaan, Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner : mit besonderer Berücksichtigung Holländischer EinflüssenDeel 8, 1919

i J.F. Eykman, Recherches réfractométriques de feu  [ed. A.F. Holleman]Deel 9, 1922

i R. van Eecke, Eerste bijdrage tot de kennis der Nederlandsche Thysanoptera
Overzicht

Natuurkundige verhandelingen, tweede verzameling (1841-1868): deel 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23, 25.

Idem, derde verzameling (1870-): deel 1, 2, 5.

Liste des Publications, 1869, met de inhoud van Verhandelingen 1-30.

Notice historique, 1876, met de inhoud van Natuurkundige verhandelingen 1-24 en die van Tweede verzameling 1-25. Hier ook een register van Archives 1-10 (zie volgende).

Archives Néerlandaises des Sciences exactes et naturelles (1866-):
T. 1, 2, 3, 4, 5 ('70), 6, 7, 8, 9, 10 ('75), 11, 12, 13, 14, 15 ('80), 16, 17, 18, 19 ('84), 20 ('86), 22 ('88), 23, 24 ('90), 25 (Extr. Lorentz), 27, 28 ('95), 29, 30.
T. 2-1 (1898), 2-2, 2-3, 2-4 (1901), 2-5 ('00), 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10 ('05), 2-11, 2-13, 2-14 ('09; ged.).
T. 3-1 (1912), T. 3-1 t/m 3-3 (1912-1913).

Physica, Nederlandsch tijdschrift voor natuurkunde, 1921-1933 (W).Home| Varia | HMW | Natuurkundige verhandelingen, 1841- (top)