Home | Woordenweb

- del -

L : delére - delgen;   G : dèleomai - vernielen;  dèlèterion - gif


Neder­lands betekenis Engels Frans
- delgen, uitwissen delete -
deletie vernietiging; verlies van een
gedeelte van een chromosoom
deletion délétion
 
- giftig; nadelig - délétère
- schadelijk deleterious -


L : nocére - schaden