Home | Woordenweb

- noc -

L : nocére, nocitum - schaden;   noxa - schade


Neder­lands betekenis Engels Frans
- onschuldig innocent innocent
- onschadelijk innocuous -
- schadelijk noxious nocif, nuisible
- gehaat, onaangenaam obnoxious -
- schaden - nuire
- overlast nuisance nuisance


L : delére - delgen