Home | Woordenweb

o- , ob- , oc- , of- , om- , op-

L : ob - tegen


Nederlands betekenis Engels Frans
obductie lijkschouwing (autopsy) (autopsie)
- gehoorzaam obedient obéissant
- zwaarlijvig obese obèse
- overlijdens­bericht, levensschets obituary -
object voorwerp object objet
obligaat verplicht obligatory obligatoire
- schuin oblique oblique
- doorstrepen, uitwissen obliterate oblitérer
- vergetelheid oblivion oubli
- langwerpig oblong oblong
- gehaat, onaangenaam obnoxious -
obsceen ontuchtig obscene obscène
obscuur duister obscure obscur
- uitvaart obsequies obsèques
observeren waarnemen observe observer
obsessie bezetenheid obsession obsession
- verouderd obsolete -
obstakel wat in de weg staat obstacle obstacle
obstetrie verloskunde obstetrics obstétrique
obstinaat koppig obstinate obstiné
obstipatie verstopping (constipation) (constipation)
obstructie tegenwerking; verstopping obstruction obstruction
- verwerven obtain obtenir
- stomp obtuse obtus
- gelegenheid occasion occasion
occidentaal westers (waar de Zon "valt") occidental occidental
occlusie afsluiting occlusion occlusion
occult geheim occult occulte
- bezigheid; bezetting occupation occupation
- voorkomen, gebeuren occur -
offensief aanvallend offensive offensif
offeren aanbieden offer offrir
omissie weglating omission omission
opportuun geschikt ("naar de haven leidend") opportune opportun
oppositie tegenstand opposition opposition
oppressie verdrukking oppression oppression
ostentatief met veel vertoon ostentatious ostentatoire

Home | Woordenweb