Home | Woordenweb

-cap- , -cep- , -cip-

L : capere , captum - nemenaccipere - aannemen


Nederlands betekenis Engels Frans
acceptor aannemer (van donor) acceptor accepteur
anticiperen vooruitgrijpen,
vooruitlopen (op iets)
anticipate anticiper
capabel bekwaam capable capable
capaciteit bevattings­vermogen
(b.v. van een condensator:
elektrische lading per volt)
capacity
(capacitor)
capacité
- kop (in krant) caption -
- gevangene captive captif
- vangst capture capture
concept denkbeeld concept concept
concipiëren ontvangen, opvatten conceive concevoir
- voorbehoed­middel contracept­ive contraceptif
deceptie teleurstelling - déception
- bedrog deception -
emancipe­ren vrijmaken emancipate émanciper
exceptio­neel uitzonderlijk exceptional exceptionnel
- onderscheppen intercept intercepter
- bezigheid; bezetting occupation occupation
perceptie waarneming perception perception
principe beginsel principle principe
- ontvangen receive recevoir
recept voorschrift recipe recette
receptief ontvankelijk receptive réceptif
susceptibel ontvankelijk, vatbaar susceptible susceptible


L : dare - geven


Home | Woordenweb