Home | Woordenweb

de -

L : de - vanaf


Nederlands betekenis Engels Frans
debatwoordenstrijddebatedébat
debetwat betaald moet wordendebitdébit
decadentin vervaldecadentdécadent
-onthoofdendecapitatedécapiter
-bedervendecay-
-overlijdendeceasedécéder, décès
-vertragendeceleratedécélérer
deceptieteleurstelling-déception
-loofboomdeciduous tree(arbre feuillu)
-beslissingdecisiondécision
declamerenvoordragendeclaimdéclamer
declinatieafwijkingdeclinationdéclination
dek­compressiedruk­verminderingdek­compressiondék­compression
-afnemendecreasedécroître
decreetverordeningdecreedécret
decryptieontcijferingdecryptiondécryptage
-toewijdendedicatedédier
deducerenafleiden uitdeducedéduire
defectgebrekdefectdéfaut
deficiëntietekortdeficiencydéficience
defilerenin een lange rij voorbijgaan(file past)défiler
definitieprecieze omschrijvingdefinitiondéfinition
-(doen) afwijken van koersdeflectdéfléchir
deformerenvervormendeformdéformer
degenererenontaardendegeneratedégénérer
degraderenverlagen in rangdegradedégrader
delegerenafvaardigendelegatedéléguer
delibererenoverwegendeliberatedélibérer
-leverendeliverlivrer
dementzwakzinnigdementeddément
demonterenuit elkaar nemendismount, defusedémonter
demoralik­serenhet moreel verzwakkendemoralizedémoraliser
-noemer van breukdenominatordénominateur
dependancebijgebouw-dépendance
-afbeeldendepictdépeindre
-uitputtendeplete-
deponerenneerleggendepositdéposer
deporteren wegvoeren deport déporter
depressie gebied van lage luchtdruk;
inzinking
depressiondépression
deputatieafvaardigingdelegationdéputation
-ontwortelen(eradicate)déraciner
derivaatafgeleide chemische stof-corps dérivé
- achterste - derrière
-verdienendeserve-
-opzetdesigndessein
-verachtelijk,
verachten
despicable,
despise
-
-onder-dessous
-noodlijdenddestitute-
destructievernielingdestructiondestruction
detectormelderdetectordétecteur
-ontspannen-tendre
detentiehechtenisdetentiondétention
determinerenbepalendeterminedéterminer
devaluerenin waarde verminderendevalue, devaluatedévaluer
-worden-devenir
deviatieafwijking
(van de gewone weg)
deviationdéviation
DNADeoxy-riboNucleïne­zuurDNucleic AcidADN
modemomzetter voor signalen:
computer naar telefoon,
en andersom
modulator,
demodulator
modem


L : dis- - uiteen


Home | Woordenweb