Home | Woordenweb

- ment -

L : mens , mentis - geest
L : commentare - bespreken
L : mentio - vermelding


Nederlands betekenis Engels Frans
com­mentaar kanttekening, (kritische) opmerking comment commentaire
dement zwakzinnig demented dément
mens sana
in corpore sano
een gezonde geest
in een gezond lichaam
- -
mentaal geestelijk mental mental
mentaliteit geestes-gesteldheid mentality mentalité
- vermelding mention mention
vehement onstuimig vehement véhément


L : mensis - maand;   memoria - geheugen

G : phren - geest;   psuchè - geest


Home | Woordenweb