Home | Woordenweb

- vect - , veh - , via -

L : vehere, vectum - vervoeren;   via - weg


Nederlands betekenis Engels Frans
convectie meestroming convection convection
convector kachel met stroming van warm medium convector convecteur
convex bol (bv: lens) convex convexe
- vervoeren convey -
deviatie afwijking; wegomlegging deviation déviation
- voorafgaand previous -
vector drager; natuurkundige grootheid met richting vector vecteur
vehement onstuimig vehement véhément
vehikel voertuig vehicle véhicule
veterinair veearts (L: vehiterinus - trekvee-) vet (-erinarian) vétérinaire
viaduct overbrugging viaduct viaduc
- wagen, auto - voiture
- reis (journey) voyage


G : hodos - weg


Home | Woordenweb