Home | Woordenweb

- di -

L : dies - dag


Nederlands betekenis Engels Frans
- vandaag - aujourd'hui
(L: hodie)
- (ongeveer) dagelijks circadian circadien
- dagboek, agenda diary -
dies natalis geboorte- of stichtingsdag - -
- mistroostig dismal -
- dagelijks diurnal diurne
- schrikkeldag - jour intercalaire
- dag - jour (< diurne)
journaal dagboek, nieuwsbulletin, krant journal journal
journalist verslaggever journalist journaliste
- (dag)reis journey (voyage)
- sterrendag (23 h 56 min) - jour sidéral
- zonnedag (24 h) - jour solaire
- maandag, dinsdag ... - lundi, mardi ..
- middag (noon: 9e h) midi
- voor de middag ante meridiem
(a.m.)
-
- na de middag post meridiem
(p.m.)
-
meridiaan middagcirkel meridian méridien
meridio­naal zuidelijk meridional méridional
- verblijf sojourn séjour


L : nox - nacht;  tempus - tijd

G : hèmera - dag


Home | Woordenweb